ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣ;

Σε όλο τον κόσμο, τόσο στις αναδυόμενες αλλά και στις αναπτυγμένες αγορές, οι εμπορικές εκθέσεις δημιουργούν δισεκατομμύρια τζίρων για τις νέες επιχειρήσεις που εκτίθενται σε αυτές κάθε χρόνο. Κι αυτό, είναι μόνο η αρχή.