Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2016

Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, η OCTAPUS ανέλαβε τη διαμόρφωση του χώρου, τις εκθεσιακές δομές των περιπτέρων, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τις ειδικές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της 24ης πανελλήνιας εμπορικής έκθεσης “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη” 2016.