ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ενοικίαση εξοπλισμού για ημερίδες, επαγγελματικά συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου και λοιπά εταιρικά events.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Υποστηρίζουμε τη διοργάνωση της έκθεσής σας, παρέχοντάς σας υψηλής ποιότητας εκθεσιακές εφαρμογές και εξοπλισμό.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την εκθεσιακή σας παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, με σεβασμό και συνέπεια στο brand σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ενοικίαση εξοπλισμού για ημερίδες, επαγγελματικά συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου και λοιπά εταιρικά events.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Υποστηρίζουμε τη διοργάνωση της έκθεσής σας, παρέχοντάς σας υψηλής ποιότητας εκθεσιακές εφαρμογές και εξοπλισμό.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την εκθεσιακή σας παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, με σεβασμό και συνέπεια στο brand σας.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη – Έδρα / Παραγωγή

H έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, σε χώρο 600 τ.μ., όπου λειτουργεί και το τμήμα της παραγωγής.

Διεύθυνση:

ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 570 22 Σίνδος

Ζώνη Γ’ Ο.Τ. 39Β Οδός 12Α

Τηλέφωνο:

(+30) 231 0570531 – fax (+30) 231 0796522

Θεσσαλονίκη – Γραφεία

Τα γραφεία της διοίκησης της εταιρείας βρίσκονται στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Διεύθυνση:

Λέοντος Σοφού 46, 570 01 Θέρμη

Τηλέφωνο:

(+30) 231 0570531 – fax (+30) 231 0796522

Αθήνα – Αποθήκη / Γραφεία

Οι εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα στεγάζονται στο HELEXPO MAROUSSI (αποθήκη & γραφεία).

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι

Τηλέφωνο:

(+30) 210 2406962 – fax (+30) 210 6197786

OCTAPUS Σίνδος
OCTAPUS Θέρμη
OCTAPUS Αθήνα