ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την εκθεσιακή σας παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, με σεβασμό και συνέπεια στο brand σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Υποστηρίζουμε τη διοργάνωση της έκθεσής σας, παρέχοντάς σας υψηλής ποιότητας εκθεσιακές εφαρμογές και εξοπλισμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ενοικίαση εξοπλισμού για ημερίδες, επαγγελματικά συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου και λοιπά εταιρικά events.