Η 82η ΔΕΘ, η Κίνα & η Octapus! Μέρος Α’

Η Octapus έχει επιλεγεί, από την κινεζική κατασκευάστρια εταιρεία – ανάδοχο του έργου, ως ένας από τους επίσημους υπεργολάβους για τις κατασκευές των κινεζικών εταιριών (κρατικών και ιδιωτικών), οι οποίες θα συμμετέχουν στην διοργάνωση της 82ης ΔΕΘ!