ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

H Octapus υλοποίησε το εκθεσιακό περίπτερο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ για την ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 1821 – 2021 που διεξήχθη στις 02-04/10/2021 στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ.