ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

H Octapus υλοποίησε το εκθεσιακό περίπτερο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τη PHILOXENIA 35.η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που διεξήχθη στις 08/11-10/11 στo ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

85th IFLA GENERAL CONFERENCE AND ASSEMBLY

Η OCTAPUS αποτέλεσε τον επίσημο κατασκευαστή για τα περίπτερα του συνεδρίου, καθώς και τις ειδικές κατασκευές του οργανωτή και τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων για τον διοργανωτή στην 85th IFLA GENERAL CONFERENCE AND ASSEMBLY που διεξήχθη στις 24-30/08 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών